האתר המסקרן ביותר!
  www.rbnmada.022.co.il
אתר המדעים שלי
יום ה', יח’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מצגת וקישורים למשימות בנושא שילוב כלים מצתוקשבים בהוראת הכימיה בט'
09:50 (23/12/13) רונית בליסקו נאוי

מצגת : https://docs.google.com/presentation/d/1oAfSVQ3hseSvgrcnAPKFiMLo-i6PtcKjHy-vzYM_g2I/edit#slide=id.p14 קישור להתקנת ג'אוה:http://www.java.com/en/download/chrome.jsp?locale=en&host=www.java.com קישורים למסמכי העבודה שלנו היום: משימה 1: בנה לך מולקולהhttps://docs.google.com/document/d/1gL9o4E-kmJNIJ5CAqFHtfoeDlbDUegDMMQy4RbeB-uE/edit דוגמאות למשימות לתלמיד :https://docs.google.com/document/d/1RFt2bt_Nasl4nZmWsDnpugwgphBufF8DcNxQJ040d08/edit משימה 2: עותק תגובות כימיות:https://docs.google.com/presentation/d/1HiYgrfQynUV-PSm2-ifPwjThcpjFjEmcwN45dBBNqok/edit#slide=id.p עותק של מודליםhttps://docs.google.com/presentation/d/1RWKzpi7ukQIC5WuuWhlmONU5xqpUukuESDpA7tE4zE4/edit#slide=id.p רונית

 
 
חדשות
הנושאים הנילמדים
חקר מדעי לתלמיד
מבנה האטום
היסודות הכימיים
טבלת היסודות הכימיים
מסכמים יסודות
תרכובות
חומצות ובסיסים
כימי או פיסיקלי
תערובות
חשמל
כוחות ותנועה
רבייה במערכות אקולוגיות
העשרה מדעית
חקר מדעי
כלים מתוקשבים  
חידון וירטואלי
מפגשי הדרכה
ט תורשה
ט הזנה
כיתה ז חומרים
כיתה ז אקולוגיה ביולוגיה